Phantom 4 Pro V2.0

32.500.000 

Thông tin về Phantom 4 Pro V2.0

  • Tốc độ tối đa 45 dặm một giờ ở chế độ thể thao.
  • Phạm vi điều khiển tối đa 4,3 Miles
  • Truyền Ocusync
  • Thiết kế nhỏ gọn, thông minh
  • Tương thích: PHANTOM
  • Thời gian bay lên tới 30 phút

Hết hàng

Call Now Button