SERVICE POLICIES:

Những gì được bảo hiểm

Theo Bảo Hành Có Giới Hạn này, DJI bảo đảm rằng mỗi sản phẩm DJI mà bạn mua sẽ không có lỗi về vật liệu và tay nghề khi sử dụng bình thường theo các tài liệu sản phẩm đã được xuất bản của DJI trong thời gian bảo hành. Tài liệu sản phẩm đã xuất bản của DJI bao gồm, nhưng không giới hạn, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn an toàn, thông số kỹ thuật, thông báo trong ứng dụng và truyền thông dịch vụ. Thời hạn bảo hành cho các sản phẩm và bộ phận khác nhau, vui lòng kiểm tra http://www.dji.com/service để xác minh thời hạn bảo hành cho sản phẩm hoặc bộ phận cụ thể của bạn. Thời gian bảo hành cho một sản phẩm bắt đầu vào ngày sản phẩm được giao, trừ khi có sự đồng ý khác giữa bạn và DJI.

 

Làm thế nào để có được Dịch vụ Bảo hành

Nếu một sản phẩm không hoạt động như những gì được bảo hành trong thời gian bảo hành, bạn có thể sử dụng dịch vụ sau bán hàng bằng cách liên hệ trung tâm dịch vụ địa phương của hoặc thông qua http://www.dji.com/support. Bạn sẽ cần cung cấp giấy chứng nhận mua hàng, biên lai hoặc số đơn hàng hợp lệ (đối với Bán hàng trực tiếp DJI) cho dịch vụ bảo hành. Các khoản phí có thể áp dụng cho các dịch vụ không được bảo hành có giới hạn này. Vui lòng liên hệ với DJI để biết thông tin cụ thể về vị trí của bạn. Xin lưu ý rằng dịch vụ bảo hành chỉ có trong các khu vực dịch vụ DJI tương ứng mà bạn đã mua sản phẩm DJI.

 

DJI sẽ làm gì?

DJI sẽ cố gắng chẩn đoán và giải quyết vấn đề của bạn bằng điện thoại, email hoặc trò chuyện trực tuyến. DJI có thể hướng dẫn bạn tải xuống và cài đặt các bản cập nhật phần mềm đặc biệt. Nếu vấn đề của bạn không thể được giải quyết qua điện thoại hoặc thông qua việc áp dụng các bản cập nhật phần mềm, bạn có thể được yêu cầu cung cấp sản phẩm cho DJI để kiểm tra thêm. DJI sẽ sắp xếp dịch vụ sửa chữa hoặc thay thế miễn phí nếu vấn đề thuộc về Bảo hành có giới hạn này.

 

Chính sách sau bán hàng này KHÔNG BẢO HIỂM

Chính sách này không bao gồm:

× Lỗi hoặc thiệt hại do hỏa hoạn gây ra bởi các yếu tố phi sản xuất, bao gồm nhưng không giới hạn, lỗi thí điểm.

× Thiệt hại do thay đổi trái phép, tháo gỡ hoặc mở vỏ bọc không đúng với hướng dẫn hoặc hướng dẫn chính thức.

× Hư hại do lắp đặt không đúng cách, sử dụng không đúng cách, hoặc hoạt động không theo đúng hướng dẫn hoặc hướng dẫn sử dụng.

× Thiệt hại do người cung cấp dịch vụ không được ủy quyền gây ra.

× Thiệt hại do thay đổi trái phép mạch không phù hợp hoặc sử dụng không đúng pin và bộ sạc.

× Thiệt hại do các chuyến bay gây ra không tuân theo hướng dẫn sử dụng.

× Hư hỏng do hoạt động trong thời tiết xấu (gió mạnh, mưa, bão cát / bụi …)

× Thiệt hại do vận hành sản phẩm trong môi trường có nhiễu điện từ (tức là trong khu vực khai thác hoặc gần tháp truyền dẫn vô tuyến, dây điện áp cao, trạm biến áp vv).

× Hư hỏng do hoạt động của sản phẩm trong môi trường bị can thiệp từ các thiết bị không dây khác (nghĩa là máy phát, đường dẫn tín hiệu video, tín hiệu Wi-Fi, v.v.).

× Hư hỏng do vận hành sản phẩm ở trọng lượng lớn hơn trọng lượng cất cánh an toàn, như được chỉ ra trong hướng dẫn sử dụng.

× Thiệt hại do chuyến bay bắt buộc khi các thành phần đã cũ hoặc bị hư hỏng.

× Thiệt hại gây ra bởi độ tin cậy hoặc vấn đề tương thích khi sử dụng các phần thay thế của bên thứ ba trái phép

× Hư hỏng do vận hành máy với pin sạc hoặc bị lỗi.

× Mất hoặc hư hỏng dữ liệu của bạn bằng một sản phẩm.

× Bất kỳ chương trình phần mềm, cho dù được cung cấp với sản phẩm hoặc cài đặt sau đó.

× Thất bại, hoặc thiệt hại gây ra bởi, bất kỳ sản phẩm của bên thứ ba, bao gồm những sản phẩm mà DJI có thể cung cấp hoặc tích hợp vào sản phẩm DJI theo yêu cầu của bạn.

× Thiệt hại do bất kỳ sự hỗ trợ kỹ thuật hoặc hỗ trợ khác của DJI như hỗ trợ các câu hỏi “làm thế nào” hoặc cài đặt sản phẩm không chính xác.

× Các sản phẩm hoặc bộ phận có nhãn xác định thay đổi hoặc từ nhãn hiệu đã được loại bỏ.

WARRANTY PERIOD OF MAIN PARTS*

Product Main Components Warranty Period
RTF
Spark
Main Controller 12 Tháng
Gimbal and Camera 6 Tháng
Vision Positioning System 6 Tháng
Propulsion system(excluding propellers) 6 Tháng
Remote Controller 12 Tháng
Battery 6 Tháng và sạc dưới 200 lần
Charger 6 Tháng
Frame Không bảo hành
Propeller Không bảo hành
RTF
Mavic Pro
MC 12 Tháng
Gimbal Camera 6 Tháng
Vision Positioning System 6 Tháng
Propulsion system (excluding propellers) 6 Tháng
Remote Controller 12 Tháng
Battery 6 Tháng và sạc dưới 200 lần
Battery Charger 6 Tháng
Frame Không bảo hành
Propeller Không bảo hành
RTF
Mavic Air
MC 12 Tháng
Gimbal Camera 6 Tháng
Vision Positioning System 6 Tháng
Propulsion system (excluding propellers) 6 Tháng
Remote Controller 12 Tháng
Battery 6 Tháng và sạc dưới 200 lần
Battery Charger 12 Tháng
Frame Không bảo hành
Propeller Không bảo hành
RTF
Phantom 4 ProPhantom 4 AdvancedPhantom 4
MC 12 Tháng
Gimbal Camera 6 Tháng
Vision Positioning System 6 Tháng
Propulsion system (excluding propellers) 6 Tháng
Remote Controller (without Built-in Screen) 12 Tháng
Remote Controller with Built-in Screen(Screen) 6 Tháng
Remote Controller with Built-in Screen(Controller) 12 Tháng
Battery 6 Tháng và sạc dưới 200 lần
Battery Charger 6 Tháng
Frame Không bảo hành
Propeller Không bảo hành
RTF
Phantom 3 ProfessionalPhantom 3 AdvancedPhantom 3 StandardPhantom 3 4K
Central Board 12 Tháng
Gimbal Camera 6 Tháng
Vision Positioning System 6 Tháng
Motor 6 Tháng
Remote Controller 12 Tháng
Battery 6 Tháng và sạc dưới 200 lần
Battery Charger 6 Tháng
Frame Không bảo hành
Propeller Không bảo hành
RTF
Phantom 2 Vision +Phantom 2 VisionPhantom 2Phantom FC40Phantom 1
MC 12 Tháng
Camera unit 6 Tháng
Motor 3 Tháng
ESC 12 Tháng
Remote Controller 12 Tháng
Battery 3 Tháng
Frame Không bảo hành
Propeller Không bảo hành
RTF
Inspire 2
Gimbal Camera (including X4S, X5S, X7) 12 Tháng
Whole Units (except for gimbal camera, and battery) 12 Tháng và bay ít hơn 200 tiếng
Battery 6 Tháng và sạc dưới 200 lần
Battery Charger 9 Tháng
Battery Charging Hub 9 Tháng
Propeller and Propeller Mounting Plates Không bảo hành
Remote Controller 12 Tháng
CINESSD (480G) 12 Tháng và tổng dung lượng đã nghi không quá 150TB
CINESSD (240G, 120G) 12 Tháng và tổng dung lượng đã nghi không quá 75TB
CINESSD Card Reader 12 Tháng
RTF
Inspire 1 v1.0Inspire 1 v2.0Inspire 1 ProInspire 1 Raw
Gimbal Camera (including Z3, X3, X5, X5R) 12 Tháng
Whole Units (except for gimbal camera, and battery) 12 Tháng và bay ít hơn 200 giờ
Battery 6 Tháng và sạc dưới 200 lần
Battery Charging Hub 6 Tháng
Propeller and Propeller Mounting Plates Không bảo hành
Remote Controller 12 Tháng
OsmoOsmo+Osmo ProOsmo RawOsmo Mobile Gimbal Camera 12 Tháng
Handle 12 Tháng
Battery 6 Tháng và sạc dưới 200 lần
Battery Charger 12 Tháng
Battery Charging Cable (Osmo Mobile) Không bảo hành
Osmo Mobile 2 Osmo Mobile 2 (gimbal, handler, battery included) 12 Tháng
Osmo Mobile 2 Charging Cable Không bảo hành
Matrice 600Matrice 600 Pro Central Board 12 Tháng
Remote Controller 12 Tháng
Remote Controller Channel Expansion Kit 12 Tháng
Motor 6 Tháng
Battery 6 Tháng và sạc dưới 200 lần
Battery Charger 6 Tháng
Battery Charging Hub 6 Tháng
Frame Không bảo hành
Propeller Không bảo hành
Matrice 200Matrice 210Matrice 210-RTK MC 12 Tháng
Battery 6 Tháng và sạc dưới 200 lần
Battery Charger 9 Tháng
Battery Charging Hub 9 Tháng
Propeller and Propeller Mounting Plates Không bảo hành
Remote Controller 12 Tháng
Frame Không bảo hành
D-RTK Antenna 6 Tháng
D-RTK Processor 12 Tháng
Gimbal Mounting Connector Không bảo hành
Datalink Pro 12 Tháng
Datalink ProAntenna 3 Tháng
Matrice 100 Central Board 12 Tháng
Motor 6 Tháng
Remote Controller 12 Tháng
Battery 6 Tháng và sạc dưới 200 lần
Frame Không bảo hành
Propeller Không bảo hành
CrystalSky Monitor 12 Tháng
Intelligent Battery Charging Hub 12 Tháng
Remote Controller Mounting Bracket 12 Tháng
Intelligent Battery 6 Tháng
DJI Goggles MC 12 Tháng
Optical Module 6 Tháng
Battery 6 Tháng
Battery Charger 6 Tháng
Frame Không bảo hành
DJI Goggles Racing Edition MC 12 Tháng
Optical Module 6 Tháng
Battery 6 Tháng
Battery Charger 6 Tháng
Air Unit 1 Tháng
Camera 1 Tháng
Frame Không bảo hành
Cendence Remote Controller 12 Tháng
Battery 6 Tháng
Accessories Không bảo hành
Guidance Guidance Core 12 Tháng
Guidance Sensor 6 Tháng
Flying Controllers for Multi-Rotor
A3
MC 12 Tháng
IMU 12 Tháng
PMU 12 Tháng
LED 12 Tháng
GPS 6 Tháng
Flying Controllers for Multi-Rotor
A2WooKong-M
MC 12 Tháng
IMU 12 Tháng
GPS 6 Tháng
Flying Controllers for Multi-Rotor
N3
MC 12 Tháng
PMU 12 Tháng
LED 12 Tháng
GPS 6 Tháng
Flying Controllers for Multi-Rotor
Naza-M V2Naza-M Lite
MC 12 Tháng
GPS 6 Tháng
Flying Controllers for Helicopter
Ace OneAce WaypointWooKong-H
MC 12 Tháng
IMU 12 Tháng
GPS 6 Tháng
Flying Controllers for Helicopter
Naza-H
MC 12 Tháng
GPS 6 Tháng
Flying Platform-Pro
S1000S1000+S900S800S800 EVO
Frame Không bảo hành
Motor 3 Tháng
ESC 12 Tháng
Propeller Không bảo hành
Flying Platform-Hobby
F330F450F550Tuned Propulsion System
Frame Không bảo hành
Motor 6 Tháng
ESC 12 Tháng
Propeller Không bảo hành
Handheld Gimbals
RoninRonin-MRonin-MX
Gimbal Mechanics 12 Tháng
Gimbal Motors 6 Tháng
Remote Controller 12 Tháng
Smart Battery 3 Tháng
Battery Charger 6 Tháng
Thumb Controller 12 Tháng
Ronin 2 Gimbal Mechanics 12 Tháng
Gimbal Motors 6 Tháng
Remote Controller 12 Tháng
Smart Battery 6 Tháng và sạc dưới 200 lần
Battery Charger 6 Tháng
Quad Charging Hub 9 Tháng
Grip 12 Tháng
Zenmuse Gimbals
Z15-BMPCCZ15-5D seriesZ15-GH4GH3Z15 seriesH3-4DH3-3DH3-2D
Zenmuse Gimbals 12 Tháng
Gimbal Motors 6 Tháng
Gimbals for Industrial Solutions
Z30Zenmuse XT
Gimbal 6 Tháng
Camera 6 Tháng
DJI Focus Battery 6 Tháng và sạc dưới 400 lần
Motor 12 Tháng
Remote Controller 12 Tháng
Datalink
Lightbridge2.4G Bluetooth Datalink2.4G Datalink900M DatalinkSRW G60
Transmitter 12 Tháng
Receiver 12 Tháng
Dropsafe PCB Board 12 Tháng
Others Không bảo hành
Manifold Processor 12 Tháng
RoboMasters M3508 P19 Brushless DC Gear Motor 3 Tháng
C620 Brushless DC Motor Speed Controller 3 Tháng
M3508 Accessories Kit Không bảo hành
Accessories
IOSD MARK IIIOSD MiniDT7&DR16 RC System
Accessories 12 Tháng
Retailed accessories Retailed accessories 3 Tháng