MAVIC Series

-7%
34.900.000  32.500.000 
-5%
28.900.000  27.500.000 
-27%
Hết hàng
26.000.000  18.990.000 
Hết hàng
22.500.000 
-7%
Hết hàng
28.000.000  25.990.000 

PHANTOM series

Parrot ANAFI

RONIN

-5%
10.390.000  9.890.000 
-4%
8.190.000  7.890.000 
-17%
Hết hàng
17.500.000  14.500.000 

ZHIYUN

13.000.000 
-38%
Hết hàng
3.190.000  1.990.000 

SPARK

-36%
19.490.000  12.490.000 
Hết hàng
-5%
Hết hàng
14.000.000  13.290.000 

TELLO

Hết hàng
400.000 
Hết hàng
200.000 
Hết hàng
200.000 
Hết hàng
3.000.000