Quy định về khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với Flycam

Ngày 10/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg. Về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Theo đó, Quyết định này quy định về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (thường gọi là Flycam) trong vùng trời Việt Nam. Và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Quy định này không áp dụng đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ sử dụng cho mục đích công vụ.

xin-cap-phep_bay_flycam-tokyocamera

Các Khu vực cấm bay

1. Các Khu vực các công trình quốc phòng và khu quân sự đặc biệt quan trọng. Do Chính phủ ủy quyền cho Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo việc quản lý, bảo vệ.

Khoảng cách từ tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ. Hoạt động đến ranh giới khu vực cấm theo chiều ngang không nhỏ hơn 500m ở mọi độ cao.

2. Trụ sở làm việc.

Khu vực trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành trung ương. Trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trụ sở làm việc của Đảng ủy. Hội đồng nhân dân. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trụ sở các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Khoảng cách từ tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ. Hoạt động đến ranh giới khu vực cấm theo chiều ngang không nhỏ hơn 200m ở mọi độ cao.

3. Khu vực quốc phòng, an ninh.

Khu vực đóng quân; khu vực triển khai lực lượng, trang bị chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu, bảo vệ mục tiêu; khu vực kho tàng, nhà máy, căn cứ (trung tâm) hậu cần, kỹ thuật, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ của các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; khu vực các công trình trong danh mục công tình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Khoảng cách từ tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ hoạt động đến ranh giới khu vực cấm theo chiều ngang không nhỏ hơn 500m ở mọi độ cao.

4. Khu vực cảng hàng không, sân bay có hoạt động của tàu bay hàng không dân dụng, quân sự.

a./ Đối với sân bay có 01 đường đường cất, hạ cánh, phạm vi cấm được giới hạn trong khu vực hình chữ nhật. Được xác định từ vị trí ngưỡng tại hai đầu của đường cất, hạ cánh mở rộng và kéo dài ra phía ngoài hai đầu đường cất, hạ cánh đến 1.500m. Và từ đường tim của đường cất, hạ cánh mở rộng sang hai bên 5.000m ở mọi độ cao.

b./ Đối với sân bay có từ 02 đường cất, hạ cánh trở lên thì phạm vi cấm được giới hạn khu vực hình chữ nhật. Được xác định từ vị trí ngưỡng của đường cất, hạ cánh xa nhất theo chiều cất, hạ cánh của tàu bay. Mở rộng và kéo dài ra phía ngoài hai đầu đường cất, hạ cánh đến 15.000m. Và mở rộng sang hai bên 5.000m tính từ đường tim của 02 đường cất, hạ cánh ngoài cùng ở mọi độ cao (chi tiết tại hình vẽ tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

c./ Đối với một số khu vực cảng hàng không, sân bay có hoạt động của tàu bay hàng không dân dụng với tần suất nhỏ hơn 06 chuyến mỗi ngày. Cho phép áp dụng khu vực cấm bay linh hoạt. Nhưng, không được bay phía trong ranh giới khu vực cảng hàng không, sân bay. Không được bay trong thời gian trước và sau 01 giờ so với thời gian hoạt động của tàu bay có người lái tại cảng hàng không, sân bay. Chỉ bay khi được sự đồng ý của cơ quan quản lý. Điều hành bay quân sự và cơ quan quản lý hoạt động bay tại cảng hàng không sân bay đó.

5. Khu vực nằm trong giới hạn của đường hàng không. Các vệt bay, hành lang bay đã được cấp phép trong vùng trời Việt Nam. Phạm vi giới hạn của đường hàng không được nêu trong Tập thông báo tin tức hàng không của Việt Nam “AIP Việt Nam”. Do Cục Hàng không Việt Nam công bố.

6. Trong trường hợp đặc biệt vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc theo đề nghị của các bộ, ngành, địa phương để đảm bảo an toàn bay. Trật tự an toàn xã hội. Bộ Quốc phòng quyết định hạn chế bay tạm thời hoặc cấm bay tạm thời đối với tàu bay không người lái. Và các phương tiện bay siêu nhẹ tại một hoặc một số khu vực trong lãnh thổ Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực ngay.

DRONE TRONG CƠ SỞ HẠ TẦNG

Các Khu vực hạn chế bay

1. Khu vực vùng trời có độ cao lớn hơn 120m so với địa hình (không bao gồm vùng trời các khu vực cấm bay quy định tại Điều 3 Quyết định này).

2. Khu vực tập trung đông người.

3. Khu vực biên giới.

a./ Biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc là 25.000m tính từ đường biên giới trở vào nội địa Việt Nam ở mọi độ cao.

b./ Biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Lào, Việt Nam với Campuchia là 10.000m tính từ đường biên giới trở vào nội địa Việt Nam ở mọi độ cao.

4. Khu vực tiếp giáp với khu vực cấm bay tại cảng hàng không. Sân bay có hoạt động của tàu bay hàng không dân dụng. Tàu bay quân sự mở rộng ra phía ngoài 3.000m theo chiều rộng, 5.000m theo chiều dài. Tính từ ranh giới khu vực cấm bay tại cảng hàng không, sân bay. Độ cao nhỏ hơn 120m so với địa hình (chi tiết tại hình vẽ tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

5. Việc tổ chức các hoạt động bay của tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trong khu vực hạn chế bay. Phải đáp ứng các yêu cầu của cơ quan cấp phép bay.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/6/2020.

 

Trả lời

Call Now Button